ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.
Er zijn geen resultaten.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Spoedrecepten

 

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Buiten de openingstijden van de apotheek kunt u voor spoedgevallen terecht bij de spoedapotheek, Henry Dunantweg 2 te Leeuwarden, telefoonnummer: (058) 286 13 13.
 

Op verzoek kunt u de bij ons bestelde geneesmiddelen ook bij de Henry Dunantweg afhalen:

De Spoedapotheek Leeuwarden is gevestigd in het Medisch Centrum Leeuwarden aan het einde van de grote gang na de hoofdingang. De apotheek is bedoeld voor mensen, die spoedeisende medicijnen op recept nodig hebben tijdens avond-, nacht- en weekenddienst. Bij de spoedapotheek zijn zowel apotheken als apotheekhoudende huisartsen aangesloten.


Openingstijden:
De apotheek is voor spoedrecepten geopend op werkdagen van 17.00 uur tot 08:00 uur, in het weekend van zaterdag 08:00 uur tot maandagochtend 08:00 uur én op bijzondere feestdagen.

Indien u een spoedrecept heeft meegekregen, kunt u dit op bovenstaande tijden overhandigen aan de assistente. Ook kunt u telefonisch contact opnemen of het recept faxen naar de apotheek.

Als u de dokterswacht heeft bezocht kunt u voor 21:00 uur met het recept naar de apotheekbalie gaan. Komt u na 21:00 uur, dan kan het zijn dat de assistente u de medicijnen komt overhandigen in de wachtkamer van de dokterswacht. De assistentes van de dokterswacht informeren u hier in voorkomende gevallen over.

Betaling:
Indien u een geldig verzekeringsbewijs meeneemt, kan de betaling meestal rechtstreeks door ons met uw verzekering worden geregeld. In andere gevallen dient u de medicijnen contant af te rekenen. Hou ook rekening met eigen bijdragen, niet alle geneesmiddelen worden (volledig) door uw verzekering vergoed.


Noodpakket (ook nuttig op vakantie):
voor volwassenen

    paracetamoltabletten tegen pijn en koorts
    middel tegen kriebelhoest
    middel tegen diarree
    middel tegen maagklachten
    gaasjes, windsels, pleisters, jodium
    pincet en schaartje
    maandverband
    koortsthermometer

plus voor kinderen

    paracetamol-zetpillen tegen pijn en koorts
    middel voor maatregelen bij oorpijn (pijnstiller en neusdruppels, eventueel oordruppels)
    babyvoeding
    zuigflessen en spenen (altijd één op reserve nemen!)