De diverse zorgdiensten van Alphega apotheek bieden een totaalaanpak om een zo groot mogelijk bereik bij bestaande en nieuwe patiënten te realiseren. Met deze aanpak werken we aan de therapietrouw en juist medicijngebruik van de patiënt. Zo optimaliseren we het gebruik van alle benodigde medicatie binnen de zorgkaders, in het belang van onze patiënten, zorgverzekeraars en leveranciers.

Initiatieven voor patiënten
Bij de ontwikkeling van een zorgdienst staat de patiënt met een bepaalde aandoening centraal. We kijken hoe we de patiënt kunnen begeleiden en ondersteunen, zodat deze de juiste medicatie op de juiste manier gebruikt. Dit kan variëren van extra informatie of materialen bij de (eerste) uitgifte, een jaarlijks evaluatiegesprek, inschrijven voor een herhaalservice of een voorlichtingsbijeenkomst.

Integrale aanpak
Bij de implementatie van een zorgdienst kiezen we voor een integrale aanpak. Dat betekent dat in de meeste gevallen ondersteuning wordt geboden vanuit WeCare in de vorm van voorgedefinieerde selecties en formulieren. Afhankelijk van het onderwerp worden er trainingen georganiseerd of zal de implementatiebegeleider de apotheek informeren. Ook wordt de informatie gedeeld op het intranet en kan er een ‘service in a box’ beschikbaar zijn. Met deze ondersteuning kan de zorgdienst zo goed mogelijk in uw eigen apotheek worden geïmplementeerd.

Zorgverzekeraars en leveranciers
Optimaal medicijngebruik is natuurlijk belangrijk voor de patiënt, maar zorgverzekeraars en leveranciers hebben er ook belang bij. Daarom is het streven om de verschillende zorgdiensten zoveel mogelijk te ontwikkelen in samenwerking met zorgverzekeraars en/ of leveranciers.