Optimaliseren van de brutowinstontwikkeling van de apotheek gaat veel verder dan enkel korting. Vanuit haar internationale organisatie heeft Alphega apotheek diverse best practices opgebouwd die het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden.

De inzet van deze expertise is een belangrijk speerpunt van Alphega apotheek. Dit wordt uitgevoerd door Business mentoren, die beschikken over een brede farmaceutische- en bedrijfseconomische ervaring.

De focusgebieden zijn:

  • Financiën
  • Organisatie
  • Patiënt  
  • Team

Op individueel niveau wordt door de Business mentor samen met u een analyse gemaakt van de apotheek. Hierbij wordt gekeken naar de huidige stand van zaken en de ontwikkelmogelijkheden. Op basis daarvan wordt een ontwikkelingsplan samengesteld.

De Business mentor begeleidt u bij de ontwikkeling tot Alphega apotheek en ondersteunt u bij het verbeteren van uw rendement. 

>>> Bekijk hier de brochure over het Alphega apotheek groei- en ontwikkelmodel en de Business Mentoren.