Rutger Wouters
Manager Alphega apotheek Zorgmakelaar


Maak kennis met de Alphega apotheek Zorgmakelaar
"Onderhandelen met zorgverzekeraars en het beoordelen van contracten vraagt om gespecialiseerde kennis en ervaring. Daar kan de Zorgmakelaar u als apotheker zeker bij helpen. Wij sluiten namens u de beste contracten tegen de meest optimale vergoeding. Ook als u (nog) geen apotheker bent. Zo profiteren zelfstandige apothekers van de kracht en kennis van het collectief."

In gesprek met de zorgvezekeraar
"De Zorgmakelaar zoekt in afstemming met de zorgverzekeraar naar een optimale beloning voor de werkzaamheden van de apotheker. We hebben het dan over kosten, kwaliteit en klantbeleving. Gericht op de zorgconsument, want die staat daarin altijd centraal."

Partner in zorg
"Alphega apotheek en haar Zorgmakelaar ontzorgen de apotheker. Wij nemen de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars van u over en de formule ondersteunt u desgewenst met ICT-oplossingen zoals het innovatieve SmartCare, en door de inzet van Regiomanagers en Business mentoren voor een optimale bedrijfsvoering van uw apotheek."

Gezamenlijke belangen
"De Zorgmakelaar zoekt naar balans tussen de belangen van de zorgverzekeraar, de leverancier en de apotheker. Het totaal daarvan is zichtbaar voor de consument. De Zorgmakelaar waakt ervoor dat de inkoop van zorg aansluit bij de diverse praktijksituaties in de apotheek. Zo waarderen de patiënten de dienstverlening van de apotheek beter. Dat straalt af op het hele collectief!"