ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.
Er zijn geen resultaten.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Gezond gewicht

Een gezond gewicht is belangrijk, omdat mensen met overgewicht en obesitas meer kans hebben op ernstige ziekten. Dit zijn bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker. Maar ook een te laag gewicht (ondergewicht) of ondervoeding kan ook gezondheidsklachten veroorzaken.

Of u een gezond gewicht heeft, kunt u meten met de Body Mass Index (BMI) én de tailleomvang. Samen geven ze een goed beeld van een gezond gewicht.

Body Mass Index
Er zijn veel grafieken en tabellen die u alles vertellen over het ‘ideale gewicht’ dat bij uw leeftijd en lengte past. De meest bekende is de Body Mass Index. Deze index berekent of het gewicht in verhouding is tot de lichaamslengte. Het geeft een schatting van het gezondheidsrisico van uw lichaamsgewicht.

U kunt uw BMI berekenen met de BMI formule:

Gewicht in kilogram / lengte in meters2

In de tabel hieronder vindt u het advies bij de BMI-waarden.

 BMI-waarde  Interpretatie  Gezondheidsadvies
 Lager dan 18,5  Ondergewicht  Probeer aan te komen
 Tussen 18,5 en 25  Gezond gewicht  Probeer op gewicht te blijven
 Tussen 25 en 30  Overgewicht  Probeer af te vallen
 Meer dan 30  Obesitas  Probeer onder begeleiding af te vallen


De BMI wordt gebruikt als afgeleide maat voor de vetmassa. Deze is minder goed bruikbaar voor kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met zeer veel spiermassa.

Tailleomvang
Bij personen met dezelfde BMI, kan de hoeveelheid vet in de buikholte aanzienlijk verschillen en daarmee het risico voor de gezondheid. De tailleomvang is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte. Veel vet in de buikholte is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van onder andere diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten.

 Omvang mannen  Omvang vrouwen  Interpretatie  Gezondheidsadvies
 Kleiner dan 79 cm  Kleiner dan 68 cm  Ondergewicht  Probeer aan te komen
 Tussen 79 en 94 cm  Tussen 68 en 80 cm  Gezond gewicht  Probeer op gewicht te blijven
 Tussen 94 en 102 cm  Tussen 80 en 88 cm  Overgewicht  Probeer af te vallen
 Groter dan 102 cm  Groter dan 88 cm  Obesitas  Probeer onder begeleiding af te vallen
 

Voorkomen van onder- en overgewicht
Eten en drinken leveren de energie die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren en te bewegen. Voor een gezond gewicht en dus ter voorkoming van onder- en overgewicht, moet er een evenwicht zijn in de hoeveelheid energie die de voeding levert en de hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt.

De hoeveelheid energie die verbruikt wordt, hangt af van verschillende factoren: geslacht,
leeftijd, gewicht, hoeveelheid beweging en de duur en zwaarte van de inspanningen die verricht worden.

Tips

  • Stel uw voeding zo samen dat het lichaam precies voldoende bouw- en brandstoffen binnenkrijgt om goed te kunnen functioneren.
  • Eet gevarieerde voeding en neem niet te veel tussendoortjes.
  • Sla geen maaltijden over en drink niet te veel alcohol.
  • Lichaamsbeweging draagt bij aan voorkoming van overgewicht en een algemeen betere gezondheid.
  • Op de website van Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) vindt u informatie over onder andere verschillende energiebehoeften per persoon.