ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.
Er zijn geen resultaten.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Uw medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek hebben toegang tot uw medisch dossier. Om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen mogen zij deze niet zonder uw toestemming delen met andere zorgverleners. Mocht u getroffen worden door een ziekte of ongeval en behandeld worden door een onbekende arts, apotheek of specialist dan kan uw medisch dossier van groot belang zijn. Zeker wanneer het toedienen van medicatie noodzakelijk is. 

Voorwaarden
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners uw medische gegevens veilig kunnen raadplegen is het Landelijk Schakelpunt (LSP) opgericht. Het opvragen van uw medisch dossier is aan voorwaarden gebonden om uw privacy en gegevens te beschermen:

  • Alleen huisartsen, apotheken en medisch specialisten zijn gemachtigd om medische gegevens te raadplegen op het LSP.
  • Andere zorgverleners kunnen alleen informatie opvragen als zij zijn aangesloten bij het LSP en als dit in het belang is van uw behandeling.
  • U kunt altijd nagaan wanneer en wie uw dossier heeft geraadpleegd.
  • Uw medisch dossier mag alleen gedeeld worden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Uw toestemming
Uw medisch dossier bevat relevante informatie over uw medicijngebruik, mogelijke allergieën en de toestand van uw gezondheid. Dit kan de zorgverlener ervan verzekeren dat de juiste medicatie op een veilige manier kan worden toegediend. 

Met uw toestemming mag uw medisch dossier gedeeld wordenU kunt het toestemmingsformulier invullen via de onderstaande button. U kunt voor meer informatie en het invullen van het toestemmingsformulier ook bij uw Alphega apotheek terecht. Wij adviseren u graag.